Tewerkstellingsvergunning voor personeel in de bouw

header-img

 

Wanneer het niet lukt een geschikte werknemer te vinden binnen de EER, mag u iemand aannemen buiten Europa. Voor medewerkers buiten Europa heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig.

 

Met een tewerkstellingsvergunning mag een buitenlandse werknemer een bepaalde periode voor u werken. De tewerkstellingsvergunning geldt alléén voor het werk waarvoor de vergunning is aangevraagd en is maximaal 3 jaar geldig.

 

Waarom een buitenlandse werknemer in de bouw aannemen?

In bepaalde gevallen heeft het voordelen om een werknemer uit het buitenland in Nederland te laten werken.

Buitenlandse werknemers vullen hier tekorten aan arbeidskrachten in en sommige buitenlandse werknemers hebben een bepaalde expertise die in Nederland niet voorhanden is. Voor kennismigranten zoals talentvolle architecten en wetenschappelijk onderzoekers gelden soepelere normen. Zij hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig.

 

Aangepaste wettelijke regelsMeinselect shoot 0129

De Rijksoverheid wil voorkomen dat Nederland door werknemers wordt vermeden door de ingewikkelde en langdurige toelatingseisen. Daarom zijn een aantal maatregelen genomen die het aantrekkelijker moeten maken in Nederland te werken.

 

De procedure voor het inreisvisum en het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning zijn samengevoegd en is daardoor vereenvoudigd. Bovendien wordt het voor bedrijven die regelmatig buitenlandse werknemers aantrekken eenvoudiger gemaakt doordat IND voor hen snellere procedures hanteert.

 

Illegale werknemers in de bouw

Helaas is de bouw ook een sector, naast de horeca en tuinbouw, waar relatief veel illegale werknemers werken. Rijksoverheid heeft de boetes en pakkansen verhoogd. Wanneer u als particulier een illegale werknemer in dienst neemt, riskeert u een boete van € 4.000,-. Als een bedrijf een illegale werknemer in dienst heeft betaalt u het dubbele. Naast een boete van € 8.000,- zal de arbeidsinspectie u in de gaten houden. De inspectie kan overigens boetes opleggen zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

 

Bij herhaaldelijk overtreden van de wet kan het bedrijf stil worden gelegd.

 

Aansprakelijk stellen van opdrachtgever

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen aansprakelijk worden gesteld als de werknemer minder dan het minimum loon blijkt te ontvangen. Niet de uitzendorganisatie maar de opdrachtgever blijft in dat geval verantwoordelijk en zal achteraf het loon van de werknemer moeten aanvullen.

 

Dit soort onaangename verrassingen kunt u voorkomen door uitsluitend te werken met uitzendbureaus en detacheringsbureaus die de SNA certificering hebben.

 

Uiteraard kunt u ervan op aan dat Meinselect is gecertificeerd met het SNA-keurmerk. Dat geeft zekerheid!

 

* De EER bestaat alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel