Uitzenden in de bouw wordt duurder

header-img
 
In de ‘oude’ cao wordt er nog onderscheid gemaakt tussen vakkrachten en de niet-vakkrachten. Dit komt in het vervolg te vervallen. Dit houdt in dat bepaalde vergoedingen die nog niet van toepassing waren voor de niet-vakkrachten in het vervolg wél van toepassing zijn voor hen. 

 handen

Volgens het principeakkoord kunnen BBL-leerlingen niet meer aan het werk zijn via een uitzendbureau of payrollbedrijf. De leerlingen moeten in dienst zijn bij een erkend leerbedrijf.
 
Uitzendkrachten kunnen niet meer worden ingeschaald in de inloopschalen. Dit betekent dat uitzendbureaus geen starters in de bouw meer kunnen gaan uitzenden. De bouwbedrijven kunnen wel de inloopschalen toepassen voor hun eigen medewerkers. Het is nog niet bekend of deze rechtsongelijkheid juridisch stand kan houden. 
 
Uitzendbureaus dienen schriftelijk aan de uitzendkracht bij een plaatsing te verstrekken in welke functie, schaal en het brutoloon zij worden ingedeeld. Dit is opgenomen in de bepalingen van de ABU- en NBBU cao. 
De nieuwe Bouw-cao heeft bepaald dat vanaf 1 januari elke uitzendkracht een verklaring heeft ontvangen met hierin de beloning conform de inlenersbeloning. Of alles uit het principeakkoord wordt doorgevoerd is nog niet bekend en ook nog niet wanneer de cao gaat verschijnen. 
 
Wel is het duidelijk dat de nieuwe cao een flinke impact heeft voor de flexbranche. Het is dus noodzakelijk om hierop in te spelen voor uitzendbureaus en payrollbedrijven.