Uitzendwerk en detachering nemen belangrijke plaats in op arbeidsmarkt

header-img

De Uitzendmonitor is gebaseerd op cijfers van het CBS in combinatie met cijfers van UWV. Voor veel uitzendkrachten blijkt uitzendwerk of recruitment een opstap te zijn naar vast of ander tijdelijk werk. Mensen die eenmaal aan het werk zijn, blijven vaak aan het werk. Dit geldt voor maar liefst 64% van de uitzendkrachten en 47% stroomt door naar een direct dienstverband. Zo’n 17% stroomt door naar een volgende uitzendbaan.

 

Doorstroom per sector

De grootste doorstroom is te zien bij sector overheid en de zorg. Het eerste meetjaar van de Uitzendmonitor was 2012, toen waren ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk, waarvan 18% 45 jaar of ouder was. Een flinke toename vergeleken met twintig jaar daarvoor; toen was dat slechts 3%. Het is duidelijk dat uitzendwerk voor 45-plussers een belangrijke plaats op de arbeidsmarkt inneemt. Ook voor allochtonen en mensen met een niet-westerse achtergrond is uitzendwerk een belangrijke opstap naar vast werk.

Uitzendwerk per sector

 

De top vijf sectoren waar uitzendkrachten aan het werk waren, zijn zakelijke dienstverlening (19,6%), industrie (18,3%), vervoer en opslag (8,9%), bouwnijverheid (8,9%) en handel (8,3%). De cijfers van de Uitzendmonitor laten zien dat de uitzendmarkt een belangrijke functie heeft in de arbeidsmarkt.

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel

 

Hedwig Vermeulen, verantwoordelijk onderzoeker van de its-Radboud Universiteit over de opvalllendste uitkomsten van het onderzoek: “De hoge doorstroomcijfers naar ander werk na een uitzendbaan. Veel uitzendkrachten stromen binnen vier weken door, meestal naar een direct dienstverband. Deels zijn dat bekende trends, maar ze zijn nu beter in beeld. Het onderstreept de opstapfunctie van de uitzendbranche. Ook interessant is de doorstroom per kwartaal. Gedurende een kwartaal is de doorstroming van de uitzendsector naar een direct dienstverband het grootst bij de overheid en zorg (10%). Daar werkt de opstapfunctie ook het best: 79% van de uitzendkrachten die in deze sectoren werkt en doorstroomt naar een vast dienstverband, blijft bij de overheid en zorg werken. Bij de zakelijke dienstverlening is dat na een kwartaal het laagst (62%). De uitzendmonitor toont ook crisiseffecten. Het is moeilijker geworden een vaste baan te vinden. Het aantal vaste banen waar uitzendkrachten naartoe kunnen doorstromen, is van 2007 tot 2012 bijna gehalveerd van 27 naar 15%.”