Vanaf 1 juli 2014 nieuwe bepalingen flexwerk

header-img

 

Proeftijd: Na 2 juli 2014 mogen werkgevers geen proeftijd meer opnemen in contracten van 6 maanden of korter. Op deze manier hoopt het kabinet het aantal kortdurende contracten te verminderen. Bovendien mag geen proeftijd worden opgenomen als een ander contract aansluitend bij dezelfde werkgever wordt afgesloten.

 

Concurrentiebeding: Vanaf 1 juli 2014 mag geen concurrentiebeding worden bedongen bij tijdelijke contracten. Er is echter een uitzondering wanneer de werkgever kan aantonen dat het om zwaargewichtige bedrijfsbelangen nodig is een concurrentiebeding op te nemen.

 

Aanzegtermijn van één maand: Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geldt momenteel geen opzegtermijn. Daar komt per 1 juli 2014 verandering in: vanaf dan zijn werkgevers verplicht minimaal één maand voordat het contract afloopt, aan te geven of en onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd.

 

Bovendien is de werkgever, als hij niet (op tijd) aanzegt, een vergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Het contract eindigt overigens wél op de vooraf aangegeven datum.

 

De belangrijkste wijzigingen worden echter een jaar opgeschoven (naar 1 juli 2015) naar aanleiding van een plenaire behandeling van deze wet in de Tweede Kamer op 18 juli.

Bouwplaats-meinselect

Aanpassing ketenbepaling uitgesteld: De aanpassing van de keten regeling is uitgesteld tot 1 juli 2015. In de huidige ketenregeling staat dat men recht heeft op een vast contract na maximaal 3 tijdelijke opvolgende contracten, binnen 3 jaar. Opvolgend is in dit geval met tussenpozen van 3 maanden of minder.

 

Per 1 juli 2015 ontstaat het recht op een vast contract al na 3 opvolgende contracten binnen 2 jaar en de tussenpozen worden opgerekt naar 6 maanden. Dit is een ontmoedigingsbeleid om flexwerkers te laten uitstromen om ze vervolgens opnieuw een tijdelijk contract aan te bieden.

 

Met de nieuwe maatregelingen wordt de rechtspositie van flexwerkers versterkt en richt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zich op wijzigingen in het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Wijzigingen waardoor het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker moet worden. De WW wordt erop gericht om werklozen weer snel aan het werk te krijgen.

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering afgebouwd naar maximaal 24 maanden. Dat is nu 38 maanden. 

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel