Vergrijzing redding voor bouwsector

header-img

Door de vergrijzing liggen er nieuwe kansen voor ondernemers in woningbouw, installatietechniek en technologie. Om het juiste klimaat te kweken is het noodzakelijk dat de ondernemers kennis hebben van de huidige consumentenmarkt. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven uit verschillende vakgebieden noodzakelijk.

 

De woningbouw heeft het zwaar tijdens de crisis: in 2013 lag de bouwproductie 22% lager dan in 2008. Vooral de nieuwbouwproductie is enorm teruggevallen.

 

Positief over de toekomst in de bouw

Bouw-seniorenwoningen-reddingDe groeiende groep nieuwe generatie 65-plussers kan zorgen voor een flinke stimulans. Door de vergrijzingsgolf zullen meer ouderen een geschikte woning zoeken. Omdat het ouderen,- zorgbeleid erop is gericht ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huist te laten wonden, zullen er meer geschikte woningen met eigen zorgvoorzieningen moeten komen.

 

Deze groep ouderen scheppen de vraag naar nieuwbouwwoningen en aangezien veel van hen reeds een eigen woning hebben, is het een belangrijke doelgroep voor bouwers: ze hebben immers relatief veel vermogen.

 

Op dit moment zijn in Nederland 1,9 huishoudens met 65-plussers en naar verwachting zal dit aantal in 2020 zijn gegroeid naar 2,2 miljoen in 2020 en maar liefst 3,3 miljoen in 2040.

 

Bouw krijgt werk door seniorenwoningen

 

Nederland telt op dit moment 2 miljoen seniorenwoningen maar deze woningen worden ook bewoond door gehandicapten en jongeren. In 2040 verwacht ABN AMRO een tekort van ruim 750 duizend seniorenwoningen. Dit probleem is het grootst in Limburg en Zeeland terwijl in Flevoland zelfs een overschot wordt verwacht. Er is dus genoeg te doen voor de bouwsector de komende jaren.

 

Schilders krijgen van minister Asscher 8 miljoen euro om meer banen te creëren. Met dit geld kunnen meer mensen worden geholpen bij het vinden van een baan in die sector en het is bedoeld voor scholing, leerwerkplekken en loopbaanbegeleiding van werklozen.

 

Button ik zoek bouwpersoneel