Verwachtingen in de bouw tot 2021

header-img

Komend jaar zullen van de 16.000 banen er ongeveer 10.000 terechtkomen bij werknemers en 6.000 bij flexibel personeel. Terugkijkend was de banengroei het afgelopen jaar volledig toe te schrijven aan zelfstandigen en flexibel personeel. 

Het EIB vreest dat “het de nodige inspanningen zal kosten om vele nieuwe arbeidskrachten voor de sector te winnen na jaren van krimp en de enorme terugval in leerlingenaantallen bij de bouwopleidingen”.

In 2015 nam het productievolume in de bouwsector toe met 7 procent, een stijging met bijna 4 miljard euro. Ook voor 2016 en 2017 wordt groei voorzien.

Op de middellange termijn vlakt de groei af naar 3 procent per jaar, zo verwacht EIB. Het productievolume van de bouw zal stijgen van 58 miljard euro in 2015 naar 72 miljard euro in 2021.
Het afgelopen jaar deed vooral de woningbouw het goed, met een groei van 24 procent voor de nieuwbouw. Herstel- en verbouwactiviteiten namen toe met 17 procent. In zowel 2016 als 2017 zal de nieuwbouw nog met dubbele cijfers groeien, verwacht EIB.