Vorst…. en nu?

header-img
 
HET VRIEST INMIDDELS ALWEER EEN PAAR DAGEN, HOE ZIT DAT TOCH MET DE VORST-WW REGELING? 

 Vorst

Als compensatie voor de loonkosten kunnen werkgevers gebruik maken van de sectorale Vorst-WW regeling. Hiervoor zijn aparte spelregels opgesteld. Op veel plaatsen in het land kunnen werknemers niet aan de slag vanwege de vorst, maar zij blijven wel recht hebben op hun loon. 

 

Let er goed op dat de regels voor deze vorstmelding goed worden nageleefd!. Anders kan het zijn dat de melding mogelijk niet wordt aangemerkt als een geldige vorstdag. In de meeste gevallen gaat het dan om de volgende zaken:

 
Vorstdagen worden niet op tijd gemeld; de hiervoor vastgestelde uiterlijke meldtijden worden overschreden
Er wordt een verkeerde norm aangekruist. Men heeft bijvoorbeeld norm A aangekruist en daar wordt niet aan voldaan terwijl op basis van norm B wel voldaan zou zijn.
 

Dat is jammer en onnodig. We zetten daarom de belangrijkste regels hierover nog even voor u op een rij met daarbij een paar tips voor juiste en tijdige meldingen.

 

Vorstdag

U kunt Vorst-WW aanvragen voor uw werknemers als er sprake is van minimaal 6 vorstdagen. De eerste 5 vorstdagen zijn voor uw eigen rekening, vanaf de 6e vorstdag kunt u Vorst-WW aanvragen voor uw werknemers. U moet wel iedere vorstdag melden bij UWV!

 

Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag)* én
de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.
* Voor infrabedrijven kunnen weekenddagen als werkdagen worden beschouwd. Daarvoor moet dan wel aan 2 voorwaarden zijn voldaan:
de werkgever moet aantonen dat hij deze dagen tenminste veertien dagen van tevoren had ingepland én
de werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever in bestekbepalingen eist dat er op weekenddagen wordt gewerkt.
 
Is de vorstnorm gehaald?
Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

A. de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius of

B. de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend is -0,5° Celsius of lager of

C. de gemeten temperatuur is om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager of
 

D. de gevoelstemperatuur om 10.30 uur is volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

E. er is geen vorst meer, maar uw werknemer(s) kan/kunnen niet werken vanwege de gevolgen van vorst (artikel 74, lid 4 sub C cao Bouw & Infra)
 

De meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, is bepalend voor het vaststellen van een vorstnorm.

 
Meld een vorstdag op tijd!
Het is belangrijk dat u, als uw werknemer(s) niet kan/kunnen werken vanwege een vorstdag, u dit op tijd bij het UWV meldt wanneer u een beroep wilt doen op vorst-WW. Dit moet op dezelfde dag en, afhankelijk van de vorstnorm:
vóór 9.00 uur (vorstnorm A en E)
vóór 11.00 uur (vorstnorm B,C en D)

 

U gebruikt hiervoor het bouwspecifieke meldingsformulier (klik hier).
 

Let op: het UWV neemt meldingen van vorstdagen die na deze tijdstippen binnenkomen niet meer in behandeling als zijnde vorstdag die meetelt voor de Vorst-WW.

 

Bespaar tijd, werk vooruit

Bouwend Nederland ontvangt veel opmerkingen van leden dat het veel werk is om een vorstdag te melden bij het UWV. Vooral als zij veel mensen op diverse projecten op verschillende locaties hebben werken. Tip:  maak het uzelf makkelijker door de formulieren van tevoren in te vullen (zonder datum, zonder vorst-norm) met de gegevens van de werknemers die op betreffende projecten werken en deze een aantal keren te kopiëren. U hoeft dan op de dag zelf alleen de vorst-norm en de datum in te vullen. Dit bespaart veel tijd op de dag dat de melding moet gebeuren en kunt u de melding binnen de gestelde termijn aan UWV zenden. Zorg ervoor dat u de juiste norm aankruist op het meldingsformulier. Hiervoor is het raadplegen van de meldingen op de weerstations aan te raden via de speciale pagina op de site van Bouwend Nederland.

 

Vorst-WW aanvragen op dag 6:

Nadat uw werknemers 5 dagen niet hebben kunnen werken vanwege de vorst en u deze dagen als vorstdag heeft gemeld bij UWV, kunt u Vorst-WW aanvragen. Overigens hoeven deze 5 dagen niet aaneensluitend plaats te vinden. Als er sprake is van 5 vorstdagen gedurende de periode november 2018 t/m maart 2019, dan kunt op de 6e vorst-dag Vorst-WW aanvragen. Dit doet u door middel van het aanvraagformulier van het UWV (klik hier).
Let hierbij op dat u wel door blijft gaan met het melden van elke vorstdag, zodat het UWV kan bepalen over hoeveel dagen u Vorst-WW krijgt uitbetaald.
 
Meer informatie over de Vorst-WW regeling?
Op de website van Bouwend Nederland kunt u op de pagina Vorst-WW regeling 2018-2019 (klik hier) alles lezen over deze regeling. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.
 
Bron: Bouwend Nederland