Wat gaat er mis in de bouw en wat zou moeten veranderen?

header-img
 
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft adviesbureau McKinsey onderzocht wat er mis gaat in de bouw en wat er zou moeten veranderen. Rijkswaterstaat zou een actieve rol moeten gaan vervullen en via een aantal maatregelen de bouw moeten transformeren tot een financieel gezonde, concurrerende en innovatieve sector. Dat klinkt veelbelovend maar of dat gaat lukken op deze manier?
De conclusie van McKinsey is dat bouwbedrijven teveel risico’s lopen, waardoor zij schade oplopen bij tegenslagen op een project of bij vertragingen. 
 
Om de risico’s te verlagen doen zij 3  aanbevelingen in hun rapport:
1)            Rijkswaterstaat kan de projecten verkleinen., waarbij  ontwerp en uitvoering worden losgekoppeld. 
2)            Stimuleren van innovatie: wat wordt bevorderd door het introduceren van portfoliocontracten of het bundelen van vergelijkbare contracten. 
3)            Rijkswaterstaat zou meer contracteisen moeten voorschrijven om duurzaamheid, innovatie en circulariteit te bevorderen. 
 

Een gemeenschappelijk kenmerk van deze maatregelen is dat ze met name organisatorisch en procesmatig van karakter zijn. De bouwwereld zou moeten veranderen van een sector met conservatief en star imago naar een innovatieve en moderne sector, dat was het streven van de Regieraad Bouw na de Enquête Bouw (in 2002). Kennelijk is het lastig om veranderingen van bovenaf door te voeren aangezien er aan dat imago helaas nog niet veel veranderd is. 

 
Maar ook al heeft de bouw geen goed imago, ze bestaat wel uit betrokken, gedreven mensen die serieus met hun vak bezig zijn. Zij doen hun werk met veel passie en om deze mensen te veranderen moet je inzicht hebben in hun drijfveren en weten wat hen motiveert. 
 
Er zijn 3 zaken die bepalend zijn voor de motivatie van medewerkers: 
1)            Autonomie: de mate waarin het werk zelf door mensen kan worden ingericht.
2)            Vakmanschap en de intrinsieke drijfveer om ergens goed in te worden. 
3)            Het gevoel dat je werk ook bijdraagt aan een doel, dat je werk nuttig is. 
 

motiveren en inspireren

Als deze factoren belangrijk zijn voor medewerkers zullen zij deze ook nastreven, dat levert ten slotte de meeste voldoening op. Alle veranderingen die op deze vlakken beperkingen tot gevolg zullen hebben, zullen niet met veel enthousiasme worden ontvangen. Daarmee zouden deze betrokken en gemotiveerde medewerkers wel eens de weerstandsfactor kunnen zijn bij de gewenste veranderingen. Of de voorgestelde maatregelen de bouw ook echt zullen veranderen is nog maar de vraag. Voor een echte verandering zijn niet alleen organisatorische maatregelen nodig, maar ook bewuste acties om de motivatie te vergroten. Alleen dan wordt de bouw een innovatieve en moderne sector. 

 
Drijfveren en motivatie?
Meinselect is specialist in bemiddeling van professionals binnen de bouw & vastgoed. Wij werken persoonsgericht. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren? Want vaardigheden en talenten zijn te leren, maar motivatie en drijfveren zijn uiteindelijk het belangrijkst voor een succesvolle carrière.
Analyses en testen bieden hiervoor inzicht, essentieel als je wilt weten of jij als sollicitant past bij een bepaalde functie en bedrijfscultuur. 

Meer weten hierover? Lees dan verder. 

 Bron: Cobouw