Werkgevers: meer flexibel personeel in 2015

header-img

Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar achterban. Aan het onderzoek namen 146 ondernemingen deel verspreid over alle sectoren van de economie, alle provincies en alle grootteklassen. Grote werkgevers met meer dan 1000 werknemers zijn met bijna 35 procent van de respondenten enigszins oververtegenwoordigd.
flex

Volgens AWVN bevestigen deze waarnemingen het voortgaan van de flexibiliseringstrend binnen het bedrijfsleven. Volgens de vereniging bestaat bij werkgevers grote behoefte aan mogelijkheden tot flexibilisering als antwoord op mondiale economische trends en als voorwaarde voor groei. AWVN presenteerde onlangs ideeën om de sociale zekerheid zodanig te hervormen dat flexibel werk beter gefaciliteerd wordt, zowel voor werkgevers als werkenden*. Het onderzoek geeft geen absolute cijfers over de omvang van de verschuiving van vast naar flexibel personeel. Uit de ledenenquête blijkt verder dat werkgevers zich vooral zorgen maken over de ontwikkeling van de concurrentiepositie van hun bedrijf in 2015 (40 procent) en in samenhang daarmee over de ontwikkeling van de productiviteit van de medewerkers. Met name de vergrijzing van het personeelsbestand  speelt veel werkgevers parten. Verder worden stijgende personeelskosten door meer dan 30 procent van de respondenten als punt van zorg genoemd. Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt in het personeelsbeleid van de komende twee jaar staat duurzame inzetbaarheid (beleid en maatregelen gericht op het gemotiveerd en productief inzetbaar houden van medewerkers, waaronder opleidingen en gezondheidsbeleid) bovenaan.

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland en adviseert werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de HR-strategie, onder meer op het vlak van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en arbeidsrecht.

(bron: www.awvn.nl)