Arbeidsmarkt in de lift voor het nieuwe jaar

header-img

Overheid en maatschappelijke dienstverlening -11 procent

In het laatste kwartaal van 2013 van laat deze zien dat vooral werknemers in de industrie verbetering verwachten. ‘Over de hele linie zien we een voorzichtige stabilisatie. Gelukkig wordt er in Nederland geprofiteerd van een groeiende internationale exportmarkt’, zegt Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland.

 

In 5 van de 9 sectoren gaan werkgevers uit van een negatieve groei van het personeelsbestand voor het komende kwartaal. De zwakste vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn te zien bij de sector Overheid & maatschappelijke dienstverlening, waar het werkgelegenheidscijfer uitkomt op -11%.

 

Hoe zit het met de verwachtingen in de bouwsector?

Ook in de bouwsector wordt een trage ontwikkeling verwacht, met een cijfer van -7%, terwijl voor de sector Transport, opslag & communicatie het cijfer ook niet verder komt dan -5%. Daartegenover staat dat de werkgevers de in 3 andere sectoren een toename verwachten van het personeelsbestand. De sector Landbouw, bosbouw & visserij springt eruit met een cijfer van +10%.

 

De vooruitzichten voor de sector Nutsbedrijven komen uit op een voorzichtig optimistisch cijfer van +7% en de sector Zakelijke dienstverlening geeft een cijfer van +4%. Vergeleken met het vorige kwartaal nemen de werkgelegenheidsplannen in 6 van de 9 industriële sectoren toe.

 

arbeidsbarometer

 Bron: Manpower

 

 

De meest opvallende stijgingen zijn te zien bij de sector Landbouw, bosbouw & visserij en de sector Productiebedrijven (respectievelijk 16 en 8 procentpunten). De sector Zakelijke dienstverlening verwacht 5 procentpunten verbetering. De sectoren Mijnbouw & delfstofwinning, de sector Groothandel, detailhandel & horeca rapporteren een stijging met 4 procentpunten. In 3 sectoren nemen de werkgelegenheidsplannen echter af, waaronder Overheid & maatschappelijke dienstverlening. Hier gaan de werkgevers uit van een afname met 5 procentpunten.

 

Andringo spreekt van duidelijke verschillen tussen de verwachtingen in de verschillende delen van ons land. Zo verwachten werkgevers in het oosten een stijging van het aantal banen van 1 procent, terwijl in het westen en het zuiden van het land de stemming nog negatief is (-3 en -2 procent). Dit is uiteraard te verklaren doordat bepaalde groeibranches in bepaalde regio’s meer vertegenwoordigd zijn. Als de economie verder aantrekt kan de werkgelegenheid makkelijk verbeteren.

 

We kunnen dus nog niet spreken van structureel herstel in de bouwsector.

 

 

Button ik zoek bouwpersoneel

 

Kijkt u positief tegen het nieuwe jaar aan? Wij ook! Kijk bij onze diensten wat we voor u kunnen betekenen in 2014.