Detacheren of uitzenden binnen de bouw en vastgoed

header-img


Wat is het verschil tussen een uitzendkracht in de bouw of detachering van een werknemer?

Wat is het verschil tussen een uitzendkracht in de bouw of detachering van een werknemer? Een werknemer die wordt gedetacheerd wordt ‘uitgeleend’ voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. Detachering in de bouw kan voor een paar weken zijn maar vaak duurt dit al snel een paar maanden tot een jaar. Hierover maakt Meinselect van tevoren met de opdrachtgever en de werknemer duidelijke afspraken. Een gedetacheerde werknemer in de bouw heeft dus een formele arbeidsrelatie, terwijl een uitzendkracht ook voor slechts één dag kan worden ingehuurd. Een gedetacheerde medewerker heeft dezelfde rechten en plichten van een werknemer in loondienst. Een uitzendkracht heeft minder zekerheid maar daar tegenover staat dat deze meer vrijheid heeft. Vanzelfsprekend heeft dit tot gevolg dat de relatie tussen gedetacheerde werknemers, opdrachtgever en uitlener duurzamer van aard is. En dat ziet u als opdrachtgever in de bouw terug aan de gedegen en persoonlijke selectie en kwaliteit van de kandidaten.

Hoe zit het met het salaris van een gedetacheerde medewerker in de bouw?
De hoogte van het salaris gedurende de detachering is iets wat Meinselect aan de opdrachtgever en kandidaat overlaat en is uiteraard afhankelijk van de functie en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De werknemer is echter wel in dienst van Meinselect.

Arbeidsvoorwaarden conform inlenersbeloning bouw en vastgoed
De arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers zijn altijd goed geregeld. Dit zorgt ervoor dat onze detacheerders loyaal en enthousiast zijn, naar ons én naar de opdrachtgevers. Als detacheringsbureau ben je natuurlijk verplicht om medewerkers conform de inlenersbeloning te belonen. Bent u een bouwbedrijf of aannemersbedrijf, dan hanteren wij uiteraard de Cao voor Bouw & Infra. Met als groot voordeel voor de gedetacheerde medewerker dat ze dezelfde rechten hebben t.o.v. vast personeel. Ze bouwen pensioen op bij het Bpfbouw-pensioen en hebben recht op atv-dagen. Wel zo eerlijk!

Dit geldt uiteraard ook bij medewerkers die bij een opdrachtgever aan de slag gaan, zonder cao. Ook hiervoor geldt dat Meinselect zich conformeert aan de inlenersbeloning. Wanneer de afgesproken periode is verstreken en u wilt de werknemer in dienst nemen, is het tijd voor ons om de werknemer te laten gaan. Dat doen wij zonder bijkomende kosten.

Meer weten over onze werkwijze of interesse om via Meinselect gedetacheerd te worden bij één van onze bouw- vastgoedopdrachtgevers? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking of bel: 076 5143600!