Geschikte momenten voor een loonsverhoging

header-img
 
Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging?
 
Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daarbij hoort ook dat je van tijd tot tijd opslag geeft. Wat zijn hiervoor geschikte momenten? En wanneer is een loonsverhoging verplicht?

 

Er zijn namelijk tal van momenten waarop een herziening van het salaris voor de hand ligt. Door de loonsverhoging aan zo’n moment

te koppelen, laat je zien dat ze niet zomaar opslag krijgen. 

 

 

Wij hebben een 7-tal geschikte momenten op een rijtje gezet:

 

1. Loonsverhoging op grond van de cao

Wanneer jouw bedrijf onder een verplichte cao valt, is de kans groot dat daarin afspraken over loonsverhoging staan. Veel cao’s schrijven voor met welk percentage je de loonschalen moet aanpassen en op welke datum dit moet gebeuren. Meestal is dat per 1 januari of per 1 juli, je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren.
Let op: Veel cao’s staan je toe om je medewerkers een hoger loon te betalen dan is voorgeschreven. Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.
 

2. Loonsverhoging op basis van een beoordeling

Als je bedrijf niet gebonden is aan een cao, is het jaarlijkse beoordeling- of functioneringsgesprek een goed moment om een loonsverhoging voor een werknemer te overwegen. In zo’n gesprek maak je de balans op over het functioneren en een mogelijke prestatiebeloning. 
 

3. Loonsverhoging bij een promotie

Als een werknemer promotie maakt, betekent dit meestal dat hij een nieuwe functie krijgt die hoger gewaardeerd wordt. Vaak is aan zo’n nieuwe functie automatisch een hoger salaris gekoppeld. Soms niet, maar ook dan is het gebruikelijk om een loonsverhoging toe te passen. Een promotie betekent namelijk dat je qua functie-eisen en competenties meer van je werknemer verwacht.
 

Tip: Bij een promotie kun je ook met de werknemer afspreken dat hij een loonsverhoging moet ‘verdienen’ door in de nieuwe functie eerst bepaalde meetbare doelen (KPI’s) te behalen. Zo laat je het salaris wat meer in de pas lopen met de nog te verwachten prestaties.

 

4. Loonsverhoging bij een vast contract

Als een werknemer de overstap maakt van een tijdelijk contract naar een vast contract (een vorm van promotie), ligt het voor de hand om loonsverhoging te geven.
Een vast contract betekent echter vaak ook dat de medewerker kan rekenen op betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een telefoon of auto van de zaak. Dit kun je als wisselgeld gebruiken bij de onderhandelingen over de hoogte van het nieuwe salaris. Wellicht gaat je medewerker dan akkoord met een lager loon dan hem voor ogen stond en bespaar jij op de directe loonkosten.
 

5. Loonsverhoging bij uitbreiding van het takenpakket

Je vindt ze in elk bedrijf: werknemers die al langere tijd in dezelfde functie zitten en die – soms ongemerkt – steeds meer taken en verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen geschoven. Geen probleem, door hun ervaring kunnen ze dit prima aan.
Als werkgever moet je hier een scherp oog voor hebben, want zulke medewerkers zijn onmisbaar voor je bedrijf. Geef ze eens per jaar of eens in de twee jaar een loonsverhoging, als blijk van waardering voor hun inzet. Indien de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toelaten is een eenmalige extra bonus een goed alternatief. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of flexibele werktijden.
 

6. Loonsverhoging na een uitzonderlijke prestatie

Elk bedrijf kent ook uitzonderlijke talenten. De één heeft een gouden idee voor innovatie, de ander weet een heel team te motiveren, een derde is een getalenteerde verkoper. Zulke werknemers wil je natuurlijk voor het bedrijf behouden en daar mag best een extra beloning tegenover staan. Mensen met een uitzonderlijk talent weten vaak zelf wel wat zij waard zijn voor een bedrijf. De kans is dan ook groot dat zij zelf beginnen over een loonsverhoging of een bonus. Het is daarom verstandig om voor jezelf als ondernemer vast te stellen hoe je talent in het bedrijf wilt belonen. Ontwikkel een beleid hiervoor en stel dat op schrift, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn.
 

7. Loonsverhoging na een opleiding

Beloon ook je werknemers als zij bereid zijn om zich verder te ontwikkelen. Een werknemer die net een opleiding of training heeft afgerond met een diploma of certificaat, is competenter en beter gekwalificeerd voor zijn taken. Hij is dus meer waard voor je bedrijf. Dan past het ook om hem loonsverhoging te geven of in elk geval een bonus toe te kennen.