Het vernieuwde pensioenstelsel

header-img

Het vernieuwde pensioenstelsel: wat betekent dat voor mij?

 

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt vernieuwd. Ook voor de bouw. Dit om het huidige stelsel te moderniseren en aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Het nieuwe stelsel zal meer flexibiliteit bieden aan werknemers en werkgevers en zal ook rekening houden met de stijgende levensverwachting. Er zijn nog veel details die moeten worden uitgewerkt, maar het is duidelijk dat het nieuwe stelsel in de toekomst een positieve verandering zal zijn voor de bouwsector.

 

Meinselect zet de belangrijkste informatie alvast voor je op een rijtje.

 

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 mei 2023 de Wet toekomst pensioenen aangenomen. De nieuwe regels in deze wet gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland en gaan op 1 juli jl. in. Het duurt nog wel even voordat jij als bouwprofessional iets gaat merken van deze verandering. Toch is het goed om je alvast mee te nemen in de 3 belangrijkste veranderingen.

 

 1. Flexibiliteit als uitgangspunt.
  In het vernieuwde pensioenstelsel is de premie het uitgangspunt. Elke maand betalen zowel de werkgever als de werknemer pensioenpremie. Deze premies worden belegd en het pensioen hangt daardoor af van de beleggingsresultaten. Daarnaast gaat het pensioen ook meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaat het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder, dan gaat het eerder omlaag.

 

 1. Pensioen wordt persoonlijker en transparanter.
  Het vernieuwde pensioenstelsel maakt informatie over je pensioen transparanter. Je krijgt als werknemer meer inzicht in hoe je ervoor staat. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen er voor jou persoonlijk is gereserveerd. Op die manier ben je beter voorbereid op de toekomst.

 

 1. Twee soorten pensioenregelingen.
  In de toekomst krijgt het pensioenstelsel twee soorten pensioenregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.
  Bij de solidaire premieregeling worden alle risico’s collectief gedeeld en is het pensioenresultaat stabiel. Een deel van het rendement wordt gebruikt om het opgebouwde pensioenvermogen en de ingegane pensioenen te beschermen. De rest van het rendement wordt op basis van gelopen beleggingsrisico toegedeeld. Bij de flexibele premieregeling worden geen of minder risico’s met elkaar gedeeld. Hierdoor hebben deelnemers de extra keuzemogelijkheid om meer of minder risicovol te beleggen. Je kunt tijdens je carrière kiezen hoeveel risico je zelf wilt lopen in de pensioenbeleggingen.De werkgever bepaalt op welke van de twee premieregelingen het pensioenfonds overgaat.

Op uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan het nieuwe stelsel.

Heb je nog vragen over het vernieuwde pensioenstelsel? Dan raden wij deze websites aan:

 1. BPFBouw
 2. BouwNederland