Schrijnend tekort aan personeel in de bouw neemt af!

header-img
 
Het schrijnende tekort aan personeel in de bouw neemt iets af. Een op de vijf bedrijven moet projecten uitstellen vanwege het tekort aan mensen.In de zomer van 2018 werd daar door één op de drie bouwondernemingen over geklaagd. personeel bouw
Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de maand november 2018. De bouw is in de greep van groei. Een kwart van de hoofdaannemers verwacht de komende maanden personeel aan te nemen.  Een jaar geleden verwachte nog ruim 40% van de bedrijven nieuw personeel aan te trekken. In de woningbouw is het personeelstekort nog steeds het grootst. 35% van de bedrijven zegt projecten te moeten uitstellen vanwege een gebrek aan handjes. Dat is nog steeds veel, maar wel minder dan in augustus 2018. Toen kwam bijna de helft van de woningbouwers handen te kort.

 

Een op de tien bouwers kan meer werk gebruiken

 
Dat de bouw groeit, is ook af te zien aan het feit dat ruim een derde van de bedrijven in de afgelopen drie maanden constateert dat de productie is toegenomen. Daarnaast beoordeelden bijna vier op de tien bedrijven hun huidige orderpositie als groot. Bijna een op de tien bedrijven vinden dat ze te weinig werk op de plank hebben.
De werkvoorraad voor de totale bouw lag in november op 9,7 maanden, een kleine daling van één tiende maand ten opzichte van oktober. De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam in november uit op 10,4 maanden werk en ligt daarmee op hetzelfde niveau als oktober. De orderportefeuille in de woningbouw steeg met één tiende maand naar 10,9 maanden . Bij de utiliteitsbouw daalde de werkvoorraad met twee tiende maand naar 9,8 maanden.
Aan de conjunctuurmeting doen 225 hoofdaannemers met meer dan tien personeelsleden mee.
 
Bron: Cobouw